Tượng Tam Đa – men rạn cổ – 48x18cm

2,350,000 

SKU: HG1229 Category: