Tượng Di Lặc trường thọ – men rạn cổ – cao 45 cm

2,500,000