Ngựa Chiến Thắng (bờm Bạch Kim, cỏ Vàng) – Tượng – Trang trí Vàng và Bạch Kim

18,480,000 

Ngựa Chiến Thắng (bờm Bạch Kim, cỏ Vàng) – Tượng – Trang trí Vàng và Bạch Kim

18,480,000