Ngựa Chiến Thắng (bờm Bạch Kim/cỏ Vàng) cỡ trung – Tượng – Trang trí Bạch Kim

6,600,000 

Ngựa Chiến Thắng (bờm Bạch Kim/cỏ Vàng) cỡ trung – Tượng – Trang trí Bạch Kim

6,600,000