Lọ giấm + nắp – Ngọc Biển – Chỉ Bạch Kim

463,100 

Lọ giấm + nắp – Ngọc Biển – Chỉ Bạch Kim

463,100