Kỳ Lân bên trái màu vàng – xà cừ (3) – Tượng – Trang trí Vàng

10,890,000 

Kỳ Lân bên trái màu vàng – xà cừ (3) – Tượng – Trang trí Vàng

10,890,000