Điếu bát bọc đồng – vẽ trúc lâm thất hiền – men lam cổ – dáng thắt – đường kính 20 cm

800,000 

Điếu bát bọc đồng – vẽ trúc lâm thất hiền – men lam cổ – dáng thắt – đường kính 20 cm

800,000 

Mã: HG1463 Danh mục: