Dĩa trái cây Lá Sake 42.5cm (Chỉ Bạch Kim)

429,000 

Dĩa trái cây Lá Sake 42.5cm (Chỉ Bạch Kim)

429,000