Chum đựng rượu bằng sành sứ 20 lít

450,000 

Chum đựng rượu bằng sành sứ 20 lít

450,000 

Mã: HDR20 Danh mục: