Chum đựng rượu bằng sành sứ 15 lít

400,000 

Chum đựng rượu bằng sành sứ 15 lít

400,000 

Mã: HDR15 Danh mục: