Chén cơm Jasmine Thôn Dã Minh Long

34,100 

Chén cơm Jasmine Thôn Dã Minh Long

34,100