Bộ trà Tulip 0.8L Ngân Sa Minh Long

1,221,000 

Bộ trà Tulip 0.8L Ngân Sa Minh Long

1,221,000