Bộ trà 1.1 L (Bộ 6 tách/dĩa) – Camellia – Cát Tường ( đặt sản xuất số lượng lớn )

1,848,000 

Bộ trà 1.1 L (Bộ 6 tách/dĩa) – Camellia – Cát Tường ( đặt sản xuất số lượng lớn )

1,848,000