Bộ trà 0.8 L – Hoàng Cung – Thiên Hương (xanh lá) ( đặt sản xuất số lượng lớn )

9,900,000 

Bộ trà 0.8 L – Hoàng Cung – Thiên Hương (xanh lá) ( đặt sản xuất số lượng lớn )

9,900,000