Bộ Trà 0.7L Jasmine Vinh Quy Minh Long

715,000 

Bộ Trà 0.7L Jasmine Vinh Quy Minh Long

715,000