Bộ trà 0.7 L – Hồng Hạc – Viền Chỉ Vàng – (Sản xuất theo đơn)