Bộ ấm trà Vuông Thiên Thanh Bát Tràng

2,000,000  1,500,000 

Bộ ấm gồm: 01 ấm, 06 chén( lòng trắng), 07 đĩa kê, 01 hộp

Thể tích: ml

Nhà sản xuất : Bát Tràng