Bộ ấm trà Tròn Thiên Thanh Bát Tràng

2,000,000  1,500,000 

Bộ ấm trà Tròn Thiên Thanh Bát Tràng
Bộ ấm trà Tròn Thiên Thanh Bát Tràng

2,000,000  1,500,000