Bát Cơm Khum Men Đen Lòng Gốm

18,000 

Bát Cơm Khum Men Đen Lòng Gốm

18,000