Bộ ấm chén tử sa Báo Xuân Tứ Ẩm Bát Tràng

700,000  650,000 

Ấm tử sa Bát Tràng Hoàng Gia HG08
Bộ ấm chén tử sa Báo Xuân Tứ Ẩm Bát Tràng

700,000  650,000