Bộ ấm chén tử sa Liên Hoa Vung Ngoài Bát Tràng

700,000  650,000 

Ấm tử sa Bát Tràng Hoàng Gia HG05
Bộ ấm chén tử sa Liên Hoa Vung Ngoài Bát Tràng

700,000  650,000