Bộ ấm chén tử sa Liên Hoa Vung Ngoài Bát Tràng

700,000  650,000 

Bộ ấm chén tử sa Liên Hoa Vung Ngoài Bát Tràng

700,000  650,000