Bộ ấm trà tử sa Liên Hoa Vung Trong Bát Tràng

700,000  650,000 

Ấm tử sa Bát Tràng Hoàng Gia HG04
Bộ ấm trà tử sa Liên Hoa Vung Trong Bát Tràng

700,000  650,000