Bộ ấm trà tử sa Liên Hoa Vung Trong Bát Tràng

700,000  650,000 

Bộ ấm trà tử sa Liên Hoa Vung Trong Bát Tràng

700,000  650,000