Bộ ấm trà tử sa Trường Thọ Đại Ẩm Bát Tràng

800,000  750,000 

Ấm tử sa Bát Tràng Hoàng Gia HG03
Bộ ấm trà tử sa Trường Thọ Đại Ẩm Bát Tràng

800,000  750,000