Bộ ấm trà tử sa Trường Thọ Đại Ẩm Bát Tràng

800,000  750,000 

Bộ ấm trà tử sa Trường Thọ Đại Ẩm Bát Tràng

800,000  750,000