Ấm tử sa bát tràng bọc đồng tích nâu đỏ

2,950,000 

  • 01 Ấm pha trà: đựng được 0.4l nước
  • 01 đĩa kê ấm
  • 06 chén
  • 06 đĩa kê chén
  • 01 lọ đựng chè
  • 01 gạt tàn thuốc lá
  • 01 ống đựng tăm
  • 01 lọ đổ nước thừa
  • Khay đựng ấm chén chỉ mang tính chất minh họa
Danh mục: