Bộ ấm trà tử sa Tống Ganh Chỉ Đỏ Bát Tràng

550,000 

Ấm Trà Tử Sa Tống Ganh Chỉ Đỏ Bát Tràng
Bộ ấm trà tử sa Tống Ganh Chỉ Đỏ Bát Tràng

550,000