Bộ ấm trà tử sa Tống Ganh Chỉ Đỏ Bát Tràng

550,000 

Bộ ấm trà tử sa Tống Ganh Chỉ Đỏ Bát Tràng

550,000