Bộ ấm tử sa Tống Ganh Nâu Bát Tràng

550,000 

Ấm chén tử sa Tống Ganh Nâu
Bộ ấm tử sa Tống Ganh Nâu Bát Tràng

550,000