Bộ ấm trà tử sa Tống Ganh Chỉ Bạc Bát Tràng

550,000 

Ấm chén tử sa Tống Ganh Chỉ Bạc Bát Tràng
Bộ ấm trà tử sa Tống Ganh Chỉ Bạc Bát Tràng

550,000