Bộ ấm trà tử sa Tống Ganh Chỉ Bạc Bát Tràng

550,000 

Bộ ấm trà tử sa Tống Ganh Chỉ Bạc Bát Tràng

550,000