Bộ ấm trà tử sa Tích Ganh Nâu Bát Tràng

600,000 

Ấm chén tử sa Tích Ganh Nâu Bát Tràng
Bộ ấm trà tử sa Tích Ganh Nâu Bát Tràng

600,000