Bộ ấm trà tử sa Tích Ganh Chỉ Bạc Bát Tràng

600,000 

Ấm chén tử sa Tích Ganh Chỉ Bạc Bát Tràng
Bộ ấm trà tử sa Tích Ganh Chỉ Bạc Bát Tràng

600,000