Bộ ấm trà tử sa Tích Ganh Chỉ Bạc Bát Tràng

600,000 

Bộ ấm trà tử sa Tích Ganh Chỉ Bạc Bát Tràng

600,000