Bảo Vệ Bản Quyền Nội Dung Tác Giả Trên Gốm Sứ Hoàng Gia

Bảo vệ bản quyền nội dung tác giả trên Gốm Sứ Hoàng Gia nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho đôi bên, giúp bạn nắm rõ hơn những nội quy, nguyên tắc khi sử dụng website để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có.

Bản quyền tác giả nội dung trên Gốm Sứ Hoàng Gia

Các bài viết của Gomsuhoanggia.com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế gồm những quy định:

  • Việc sử dụng trái phép những bài viết và hình ảnh trên trang web này là bị cấm. Tất cả bản quyền được đăng ký bởi Gomsuhoanggia.com.
  • Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Gomsuhoanggia.com và đính kèm liên kết.
  • Các tài liệu trên trang web này không được sao chép, phỏng theo, hiển thị hoặc phân phối trừ những trường hợp ngoại lệ của bản quyền và được sự phê duyệt của BQT.
  • Đối với các trường hợp vi phạm bản quyền chúng tôi sẽ chỉ định và report DMCA lên Google.
  • Thông tin trang web này được cung cấp và cập nhật tại thời điểm thiết lập, vì vậy, tính chính xác hoặc toàn vẹn của nó không xác nhận ở thời điểm hiện tại.

Hi vọng bạn sẽ tôn trọng bản quyền và những nguyên tắc mà chúng tôi đưa ra!